Waara ledare utvecklar ledare för morgondagens verksamheter
Vi utmanar det konventionella ledarskapet i högpresterande verksamheter. Genom att öka motivationen, lärandet och graden av innovation ökar förändringstakten och framgången hos våra kunder.

Vi utvecklar

ledare för
morgondagens
verksamheter

Waara ledare utmanar det konventionella ledarskapet i högpresterande verksamheter.

Dagens problem kommer från gårdagens lösningar

Vi vet att ditt företag lägger mycket energi och pengar på att skapa konkurrenskraftiga produkter och på att marknadsföra sina unika egenskaper.

Hur mycket resurser lägger du på att skapa en konkurrenskraftig verksamhet? Och med konkurrenskraftig menar vi inte kompetent utan framför allt motiverad och välmående?

 

En omotiverad organisation har låg produktivitet och kreativitet. Sjukfrånvaro och personalomsättning är dessutom ofta hög vilket resulterar i försämrad försäljning och dålig lönsamhet. Ett företag med en omotiverad organisation kan därmed aldrig vara konkurrenskraftig.

 

Vi föreslår därför att du börjar med det som är viktigast, din organisation. Först när du säkerställt motivationen i ditt företag kan du börja fokusera på produkt, marknadsföring och försäljning.

Om Vår Metod

Dagens problem kommer från gårdagens lösningar

Vi vet att ditt företag lägger mycket energi och pengar på att skapa konkurrenskraftiga produkter och på att marknadsföra sina unika egenskaper.

Hur mycket resurser lägger du på att skapa en konkurrenskraftig verksamhet? Och med konkurrenskraftig menar vi inte kompetent utan framför allt motiverad och välmående?

 

En omotiverad organisation har låg produktivitet och kreativitet. Sjukfrånvaro och personalomsättning är dessutom ofta hög vilket resulterar i försämrad försäljning och dålig lönsamhet. Ett företag med en omotiverad organisation kan därmed aldrig vara konkurrenskraftig.

 

Vi föreslår därför att du börjar med det som är viktigast, din organisation. Först när du säkerställt motivationen i ditt företag kan du börja fokusera på produkt, marknadsföring och försäljning.

Om Vår Metod

Vårt erbjudande är högpresterande verksamheter

Waara ledare är bolaget som formar ledarskapet för morgondagen. Vi utvecklar därmed ledare för att skapa effekt i er verksamhet och påvisar den genom att mäta resultatet.
Vårt syfte

Waara Ledare förbereder verksamheter för morgondagens utmaningar. Genom att implementera metoder och utbilda ledare och personal med hjälp av konkreta, forskningsförankrade verktyg. Vi mäter effekterna av våra insatser och säkerställer ökad produktivitet, lönsamhet och ökat välmående.

Vår vision

Vi skapar marknadens mest motiverade och välmående verksamheter. Ju fler ledare som förstår effekten av hög motivation desto fler individer kommer att må bättre och därmed  företagen vara mer framgångsrika.

Waara ledare rustar ledare och verksamheter för morgondagens utmaningar. Det gör vi genom att praktiskt tillämpa och dela med oss av den senaste forskningen avseende framgångsrikt ledarskap och välmående.

27 procent är motiverade på arbetet

Egentligen är det ganska enkelt. Företag består av människor. Det är människor som skapar resultat i företagen.

Ju mer motiverade medarbetarna är, desto bättre presterar företagen. Problemet är att endast 27 procent av Sveriges anställda känner sig motiverade på jobbet. Det vill vi på Waara ledare ändra på. Med hjälp av forskningsbaserade metoder är vår mission att öka motivationen på arbetsplatsen. Resultatet får du på köpet.

Därför funkar inte dagens ledarskap

Vår erfarenhet säger att vi utgår från 1900-talets ”playbook” för ledarskap när vi i själva verket befinner oss i 2000-talet.

I dag sätts allt större press på våra chefer och företagsledare. Som en konsekvens av snabb teknologisk utveckling och ett oändligt informationsflöde blir pressen att generera ständig utveckling och innovation tuff. På Waara ledare har vi därför designat om ledarskapet för att passa den värld vi verkar i. Ett ledarskap som följaktligen är baserat på fakta. Tack vare vetenskapen har vi svaret på vilken typ av ledarskap som behövs för att vara framgångsrik och långsiktigt hållbar i den miljö och omvärld vi befinner oss i.

Låt oss presentera lösningen

Idag har vi fakta på vad vi människor behöver för att kunna prestera på topp och därmed bidra till tillväxt och lönsamhet.

Med utgångspunkt i praktiska metoder med vetenskaplig grund stöttar, rådger och kompetensutvecklar vi verksamheter. Vi utgår från verksamhetens förutsättningar. Vi jobbar med gruppen, chefer och ledare. Vårt arbetssätt säkerställer bibehållen motivation även vid förändring. Effekten blir då bestående förändringar, hög grad av motivation, flexibilitet och snabbhet samt kontinuerlig utveckling.

Nyttan av motivation och välmående är väsentlig

Nästan alla problem i en verksamhet orsakas av låg motivation hos medarbetarna. Det fina med det är att ökad motivation får mängder av positiva effekter.

Produktiviteten och kreativiteten ökar i takt med ökad motivation. Samtidigt sjunker personalomsättningen och sjukfrånvaron. Effekten blir bättre kundrelationer, ökad försäljning och dessutom ett förbättrat resultat. Ökad motivation ger ökad prestation vilket leder till förbättrad lönsamhet. Så låt oss fokusera på rätt insats i företaget, ökad motivation, om du vill ha positiva effekter i hela din verksamhet.

20

Hög motivation ger 20 % högre försäljning

21

Hög motivation ger 21 % högre lönsamhet

26

Hög motivation ger 26 % högre prestation

59

Hög motivation ger 59 % lägre personalomsättning

Forskning visar att hög motivation resulterar i högre engagemang, positiv attityd på jobbet, bättre hälsa och mindre stress.

Vad är motivation?

Vad är motivation?

Enkelt uttryckt är det den inre drivkraften bakom beteenden och agerande. En motiverad person är alltid mer kreativ, produktiv, positiv och uthållig än en oengagerad person. Detta gäller oavsett om det handlar om privatlivet eller om personen befinner sig på arbetet. Detta betyder alltså att om vi kan höja motivationen i en organisation så kommer företagets produktivitet och därmed lönsamhet att öka.

Läs mer

Det här är vår metod för att öka motivationen och lönsamhet

Vi på Waara Ledare använder unika forskningsbaserade metoder när vi hjälper företag att nå sina mål.
Därmed:
 • Utgår vi från fakta och använder den kunskap och forskning som finns att tillgå.
 • Tror vi på ledarskap för hälsa, välbefinnande och motståndskraftiga verksamheter.
 • Utgår vi ifrån motivation för effekt på verksamhetens lönsamhet och tillväxt.
 • Understödjer vi ständig utveckling och kontinuerligt lärande.
 • Skapar vi flexibla och snabbfotade organisationer och verksamheter.
Om Våra Metoder

Vi är den nya tidens ledarskapsbolag

Lönsamhet och framgång hänger på ledarskapet. Därför ger Waara ledare dig verktygen till att skapa ett ledarskap som främjar tillväxt, innovation och lönsamhet.

Våra verktyg och metoder är grundade på fakta och finns presenterade i våra tre kunskapsområden:

 • Motivation & hälsa  – Välmående 2.0
 • Leda & förändra – Ledarskap för morgondagens verksamheter
 • Lärande & innovation  – innovativa och lärande verksamheter
Om Våra Tjänster

Waara ledare förbereder verksamheter och ledare för morgondagens utmaningar.

Senaste nytt från Waara Ledare

Det händer mycket på och omkring Waara Ledare. Här kan du ta del av våra senaste nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  Kontakta Waara Ledare

  Hör av dig till oss om du vill veta mer om oss och våra tjänster. Berätta för oss om dina problem och utmaningar så lovar vi att ge dig kreativa förslag på lösningar i retur.

   Waara Ledare AB
   Täbybergsvägen 18
   187 70 Täby
   Telefon: +46 70 56 99 139

   Lär dig mer om långsiktig motivation

   Vi på Waara Ledare använder unika forskningsbaserade metoder när vi hjälper företag att nå sina mål.

   Motivationsbaserad förändringsledning

   Vi stöttar och utbildar organisationer att genomföra förändringar samtidigt som de bibehåller motivationen.

   Vi mäter alltid resultatet

   Vi vet att det är resultatet och värdet som räknas i slutändan. För att visa på resultatet tar vi bland annat hjälp av Brito.