Do we need to manage the millennial generation differently?

There are continuous discussions about how challenging it is to lead, motivate and keep the millennial generation. This article will give insight in some of the differences and similarities between this generation and other, and how you can succeed as a leader for this generation.

Succé för Waara Ledares föreläsning

Det rådde inga tvivel om att ämnet intresserade många. Kön till föreläsningslokalen var lång och tyvärr fick inte alla plats i lokalen. Föreläsningen om motivation gav åhörarna konkreta och praktiska tips på hur man ökar engagemanget och motivationen i sitt företag.