Är det chefen som är problemet med distansarbete?

23 procent av de anställda anser sig ha tappat i produktivitet när de jobbar på distans under rådande pandemi. Människor motiveras av olika saker och behöver olika förutsättningar för att känna motivation vilket vi finner stöd för i den motivationsforskning som finns. Har man det