Är det chefen som är problemet med distansarbete?

23 procent av de anställda anser sig ha tappat i produktivitet när de jobbar på distans under rådande pandemi. Detta visar den studie som Phanish Puranam, professor på den internationella handelshögskolan Insead, har genomfört tillsammans med sitt team på 429 respondenter i 58 länder.

 

Människor motiveras av olika saker och behöver olika förutsättningar för att känna motivation vilket vi finner stöd för i den motivationsforskning som finns. Har man det i åtanke är den minskade produktiviteten på 23 procent egentligen inte särskilt förvånande.

 

I en artikel från DN (”Därför är cheferna största problemet med distansarbete”) lyfter professor Lena Zander från Uppsala universitet vikten av att chefer behöver ta reda på vad varje individ behöver för att behålla sin motivation. Naturligtvis har Lena rätt, detta stärks av motivationsforskningen.

 

Precis som professor Zander pekar på, behöver vi människor olika förutsättningar för att känna motivation. Motivationen har i sin tur stor påverkan på vår produktivitet. När förutsättningarna för vårt arbete har förändrats på grund av pandemin, påverkar detta vår motivation och därmed också vår produktivitet. Som chef är det nästintill omöjligt att veta vad andra människor motiveras av. Vi har alla en tendens att ge våra medarbetare samma förutsättningar som vi själva behöver för motivation – vi utgår ifrån oss själva eftersom det är det vi känner till. Detta kan dock ge konsekvenserna att medarbetarna helt tappar motivationen eftersom vi alla motiveras av olika saker.

 

Waara ledares (WL) specialister på motivation arbetar med att utbilda chefer i hur man skapar motiverade organisationer. WL hjälper chefer att förstå att vi människor motiveras av olika saker och hur detta kan ta sig uttryck. Vissa personer behöver jobba tillsammans med andra för att kunna vara sitt bästa jag, medan andra mår bättre av ensamarbete. Vissa personer behöver stor variation och snabba svängar medan andra behöver kontinuitet och förutsägbarhet. Idag har utvecklingen kommit så långt att det finns det verktyg som hjälper oss att få fram vad du och dina medarbetare motiveras av. Detta ger därmed goda förutsättningar för att du och dina medarbetare ska kunna organisera arbetet på ett sätt som ger arbetsglädje för alla.

 

En annan aspekt som lätt glöms bort är vikten av att individerna, det vill säga medarbetarna lär sig sätta ord på vad de behöver för att känna sig motiverade. För detta behövs givetvis också kunskap och insyn i hur motivation fungerar. Lär vi ut det kan individen själv ta ansvar för sin motivation och bli en del i att skapa en harmonisk och produktiv arbetsmiljö utan att enbart chefen behöver lista ut det för var och en i sin grupp.

 

Så vad kan du som chef göra om du inte arbetar med oss på Waara ledare?

Lena Zander föreslår att du tar en dialog med alla dina medarbetare och verkligen försöker förstå dem, deras drivkrafter och behov. Kanske uttrycker de att de behöver något som du själv inte kan relatera till, då är det extra viktigt att lyssna utan att döma. Därefter kan ni ta en gemensam dialog kring hur ni tillsammans kan skapa förutsättningar för motivation.

Vi på Waara ledare tror på motivation men vi tror också starkt på självledarskap

Vi på Waara ledare tror på motivation men vi tror också starkt på självledarskap och att ta ansvar för sin egen motivation. Med det som utgångspunkt, kommer här veckans tips från Waara Ledare:

Som anställd – ta initiativet och berätta för din chef vad du behöver för att känna motivation så hjälper du både dig själv och din chef.

Som chef – Börja med att uppmuntra dina anställda att ta initiativet och berätta vad de behöver för att känna motivation. Följ sedan Lenas råd om att försöka ta reda på och förstå vad dina anställda behöver för att känna arbetsglädje. Visa att du är intresserad genom att föreslå hur ni gemensamt kan skapa förutsättningar för att kunna må bra på jobbet.

Nu när du läst denna artikel, vad säger du? Tycker du att det är det chefen som är problemet med distansarbete?

 

DNs artikel hittar ni här: https://www.dn.se/ekonomi/darfor-ar-cheferna-storsta-problemet-med-distansarbete/.