Waara ledare välkomnar Barbara Carreno som ny delägare

”Detta är en fantastisk möjlighet att utveckla Waara ledare vidare”, säger Anna-Maria . Under hösten har Waara ledare fått en ny delägare i Barbara Carreno. De fann att de hade gemensamma visioner och idéer om hur företag, organisationer och ledare kan ställa om för att möta

Lyckas med att sätta mål

Mål sätter vi för att hjälpa våra medarbetare att få struktur, riktning och fokus i arbetet samt för att vi tenderar att prestera bättre om vi har ett mål att jobba mot. Mål kan också skapa en känsla av kontroll över vårt liv och en

Five steps towards thriving and having fun at work

We often talk about the importance of a good leader and manager, and of course it is very important to have a manager that gives you the prerequisites to do a good job and to feel motivated. But it is also very important for you

Do we need to manage the millennial generation differently?

There are continuous discussions about how challenging it is to lead, motivate and keep the millennial generation. This article will give insight in some of the differences and similarities between this generation and other, and how you can succeed as a leader for this generation.