Så säkerställer du en innovativ och lärande organisation

Innovation och ständig utveckling är en nödvändighet för att överleva och att vara framgångsrik som verksamhet. Att kontinuerligt lära nytt och utvecklas är därmed essentiellt både på individnivå och på organisationsnivå. Varmt välkommen att delta i vårt tredje webbinarium i serien ”Därför behövs ett ledarskap för

Så gör du för att öka dina medarbetares motivation

Motivation är idag ett omtalat och aktuellt ämne. Inte minst på grund av pandemins följder och dess påverkan på motivationen. I denna artikel beskriver vår motivations- och ledarskapsspecialist på Waara ledare, Anna-Maria Waara om kraften med motivation. Hon ger dig tips på hur du som

Är det chefen som är problemet med distansarbete?

23 procent av de anställda anser sig ha tappat i produktivitet när de jobbar på distans under rådande pandemi. Människor motiveras av olika saker och behöver olika förutsättningar för att känna motivation vilket vi finner stöd för i den motivationsforskning som finns. Har man det

Lyckas med att sätta mål

Mål sätter vi för att hjälpa våra medarbetare att få struktur, riktning och fokus i arbetet samt för att vi tenderar att prestera bättre om vi har ett mål att jobba mot. Mål kan också skapa en känsla av kontroll över vårt liv och en

Five steps towards thriving and having fun at work

We often talk about the importance of a good leader and manager, and of course it is very important to have a manager that gives you the prerequisites to do a good job and to feel motivated. But it is also very important for you

Do we need to manage the millennial generation differently?

There are continuous discussions about how challenging it is to lead, motivate and keep the millennial generation. This article will give insight in some of the differences and similarities between this generation and other, and how you can succeed as a leader for this generation.

Succé för Waara Ledares föreläsning

Det rådde inga tvivel om att ämnet intresserade många. Kön till föreläsningslokalen var lång och tyvärr fick inte alla plats i lokalen. Föreläsningen om motivation gav åhörarna konkreta och praktiska tips på hur man ökar engagemanget och motivationen i sitt företag.