Vad är motivation?

Motivation som gör skillnad på riktigt

Förr trodde man att det gick att öka motivationen bland medarbetarna i ett företag genom att ordna personalfester, klättra i trädtoppar eller grilla korv tillsammans. Nu vet vi bättre.

Om motivationen skall höjas på lång sikt i ett företag visar forskningen att man måste ta till mer vetenskapliga metoder, och att man måste förändra de problem som ligger till grund för låg motivation bland medarbetarna. Vi på Waara Ledare använder unika forskningsbaserade metoder när vi hjälper företag att nå sina mål.

Om våra metoder

Motivation är individens inre drivkraft

Vad är egentligen motivation? Enkelt uttryckt är det den inre drivkraften bakom beteenden och agerande så som vilka val man väljer, hur lång tid man tar på sig innan man kommer igång, hur stort engagemang och uthållighet man har, samt hur man känner och tänker under aktivitetens utförande.

En motiverad person är alltid mer kreativ, produktiv, positiv och uthållig än en oengagerad person. Detta gäller oavsett om det handlar om privatlivet eller om personen befinner sig på arbetet. Detta betyder alltså att om vi kan höja motivationen i en organisation så kommer företagets produktivitet och därmed lönsamhet att öka. Frågan är bara HUR man kan påverka motivationen, och det är där Waara Ledare kommer in i bilden. Forskningen visar att det finns tre motivationsnivåer.

Aktivt oengagerad

Oproduktiva medarbetare som sprider negativitet till kollegor. Den här typen av medarbetare kostar mer än de tillför företaget.

Oengagerad

Arbetar utan att anstränga sig, gör minsta möjliga – De här medarbetarna kostar lika mycket som de tillför företaget.

Engagerad

Positivt engagerad, bidrar aktivt i sin roll och till verksamheten i stort. Den här typen av medarbetare tillför ett ekonomiskt värde till företaget.

Nyttan med ökad motivation

Forskningen visar att motivation är den enskilt största påverkningsfaktorn när det gäller företag oavsett bransch eller storlek.

En omotiverad organisation kan vara förödande för ett företag, medan en motiverad personalstyrka utgör en av de starkaste konkurrensfördelarna för en verksamhet. Motivationsnivån påverkar nästan allt i ett företag, från sjukfrånvaro, personalomsättningshastighet och antalet arbetsplatsolyckor till produktivitet, försäljning och lönsamhet. Låt oss dela in värdet av en organisation med hög motivation i fyra kategorier:

Värde för medarbetarna

 

En person som är motiverad känner glädje att gå till jobbet för att utföra sitt arbete och känner högre arbetstillfredsställelse och mindre stress. Personen blir mer kreativ, produktiv och uthållig. Hög motivation leder också till att man mår psykiskt bättre och sprider glädje och energi till människor omkring sig. En individ som förstår vad han eller hon motiveras av kan dessutom påverka och ta ansvar för sin egen motivation, sitt välbefinnande och i och med det öka sin prestation.

Värde för organisationen

 

Forskning visar att en organisation med hög motivation har betydligt lägre personalomsättning och en mer lojal personal. Personer som är motiverade bidrar starkt till en effektiv, välfungerande och välmående grupp och organisation. En motivationsbaserad organisation har bättre förutsättningar att kunna samarbeta och nyttja varandras styrkor snarare än att hänga upp sig på varandras olikheter. Studier visar också på att arbetsplatsolyckorna är avsevärt färre och framför allt visar organisationer med hög motivation högre lönsamhet och prestation.

Värde för kunden

 

Även företagets kunder tjänar på hög motivation hos sin leverantör. Studier visar på att personer med hög motivation har 50% högre kundfokus. Kundnöjdheten är högre i närvaron av hög motivation och motiverade medarbetare är mer uppmärksamma gentemot kunderna. Utöver den högre kundnöjdhet smittar glädjen och motivationen över på kunden och företag med en motiverad organisation blir mer omtyckta hos kunden. Och en nöjd kund är en lojal kund.

Värde för företaget

 

Det största vinsten med ökad motivation gör ändå företaget i sig. Tack vare motiverade medarbetare med hög prestationsförmåga, en mer välfungerande och effektiv organisation och mer nöjda kunder påverkas resultatet hos företaget dramatiskt. De bästa medarbetarna stannar kvar istället för att säga upp sig, fler medarbetare är på jobbet eftersom sjukfrånvaron sjunker, kreativitet och produktivitet ökar vilket ger positiv effekt på försäljningen vilket till slut leder till ökad lönsamhet och ett bättre resultat. Så här påverkar motivationen ditt företag i siffror:

Så här påverkar motivationen ditt företag i siffror

20 % högre
försäljning
70 % färre
arbetsplatsolyckor
21 % högre
lönsamhet
17 % högre
produktivitet
41 % lägre
sjukfrånvaro
26 % högre
prestation
3 gånger högre
kreativitet
59 % lägre
personalomsättning

Hur ökar vi motivationen?

Vid det här laget har ni nog, precis som vi förstått att ökad motivation är nyckeln till framgång. Så, hur ökar vi då motivationen bland våra medarbetare? Svaret är att det inte är så enkelt som det låter.

Under tiotals år har forskningen gång på gång visat att löneförhöjningar och andra belöningar inte ökar den inre motivationen till att vilja utföra arbetet, men insikterna har inte nått ut till företagen. Behovet av att ta till andra metoder för att öka motivationen är än mer aktuell idag pga av den förändrade omvärlden, ny teknik och nya generationer med högre krav på ledarskapet. Det räcker inte med en klapp på axeln och en bonus, motivationen kommer inifrån och svårast av allt, vi motiveras av olika saker.

 

Några av oss motiveras och stimuleras till exempel av att utvecklas, andra av samhörighet eller trygghet, och några av oss genom att bidra till andra. För att kunna öka motivationen hos en individ måste vi alltså först ta reda på vad just den personen påverkas av. Det är här Waara Ledares kunskap och metoder kommer in i bilden. Låt oss ta det från början.

Om våra metoder

Prioritera motivation i organisationen

Vårt förslag är att du börjar med det som är viktigt, din organisation… först när du säkerställt motivationen i ditt företag är du konkurrenskraftig.

Vi väljer vetenskapliga metoder

Waara Ledare höjer motivationen genom att implementera konkreta, forskningsförankrade verktyg och metoder.

Vi tror på motivation som kraft

Vi ökar motivationen hos organisationer genom att säkerställa väl genomförda förändringar och utveckla deras personal och ledare.