Motivationsbaserat ledarskap

Motivationsbaserat ledarskap

En omotiverad organisation har låg produktivitet och kreativitet samt hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Det i sig bidrar till försämrad försäljning och dåligt resultat. En verksamhet med en omotiverad organisation kan därmed aldrig vara konkurrenskraftig eller effektiv.

 

I årtionden har vi vetat vilken effekt motivation har på produktivitet och företags resultat men det har funnits ett glapp mellan vad forskarna vet och hur företag och organisationer agerar.

Det vi vet är att vi inte kan motivera någon annan, bara skapa förutsättningar för motivation. Samtidigt motiveras vi som individer av olika saker och av att arbeta i olika typer av miljöer. Så vad handlar motivation om? Och hur skapar du förutsättningar för motivation?

Nyttan med utbildningen

Denna utbildning ger dig:

 

  • Förståelsen för vad som triggar motivation hos dig själv och andra
  • Hur du som ledare kan bidra till att öka organisationens förmåga att prestera
  • Verktyg för hur du kan skapa ett gott samarbetsklimat.

 

Motivationsnivån påverkar i princip allt i ett företag/organisation, från sjukfrånvaro, personalomsättningshastighet och antalet arbetsplatsolyckor till produktivitet, försäljning och lönsamhet. Eftersom motivation är den enskilt största påverkansfaktorn för prestation, oavsett bransch eller storlek så är det där du ska börja lägga ned tid för dina insatser.

Syfte med utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig som ledare kunskap i hur du kan skapa förutsättningar för motiverade medarbetare. Efter utbildningens genomförande ska du därmed ha ett antal praktiska verktyg med dig som du kan applicera direkt i ditt ledarskap.

Utbildningsmål

Du som deltagare ska ha erhållit kunskap i vad motivation gör för prestation och hälsa. Du kommer ha fått insikter i vad som skapar motiverade medarbetare och hur du som ledare skapar förutsättningar för motivation.

Innehåll i utbildningen

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om:

  • Vad motiveras vi människor av?
  • Vad du själv behöver för att känna motivation som ledare.
  • Vad dina medarbetare behöver för att känna motivation.
  • Hur vår motivation påverkar vår prestation och vår vilja att stanna kvar i ett bolag/organisation.
  • Hur du skapar förutsättningar för motivation.
  • Hur undviker du att minska motivationen?
  • Hur triggar du motivation under ett medarbetarsamtal t ex vilka mål triggar motivationen och vilka riskerar att ta död på motivationen?
Omfattning

2 heldagar.

Kursen är en öppen utbildning men kan även genomföras företagsinternt. Kontakta oss via anmälningsformuläret för att få ett erbjudande om en företagsintern utbildning.

Tid och plats

Utbildningen genomförs fysiskt i kurslokal om rådande omständigheter tillåter det, annars digitalt via verktyget Zoom.

 

Datum: 6-7 maj 2021

 

Kl. 9-16 med avbrott för lunch och raster.

Pris

13 900 kr exkl moms

Anmäl dig här
Tid & plats

Datum: 6-7 maj 2021

Tid: 9-16 båda dagar

Plats: Digitalt/eller på plats

Anmälan

Hitta fler utbildningar inom våra  utbildningsområden

Kontakta Waara Ledare idag

Vill du veta mer om våra utbildningar och tjänster? Kontakta oss nu så hjälper vi dig till framgång.

Vi utvecklar okonventionella ledare

Läs mer om vårt unika ledarskapsprogram för Executive managers.

Vi tror på motivation som kraft

Vi ökar motivationen hos organisationer genom att säkerställa väl genomförda förändringar och utveckla deras personal och ledare.