Det här är
Waara Ledare

Vi förbereder organisationer och ledare för morgondagens utmaningar

Om vi hade fler ledare i världen som förstod effekten av hög motivation skulle fler människor må bättre och företagen skulle vara mer framgångsrika.

Vår vision är att öka motivationen på våra arbetsplatser från 27% till 95%. Resultatet av ökad motivation hos individen blir framgångsrika företag och ökad social hållbarhet i samhället.

Morgondagens ledarskap förstår motivation

Alltfler inser att grunden för långsiktiga resultat, tillväxt och lönsamhet är välmående medarbetare och verksamheter. Invändningen vi på Waara ledare ofta hör är att det upplevs som fluffigt och svårt att konkretisera eftersom ledare inte alltid vet hur de KAN påverka sina medarbetares förmåga att prestera.

Att fokusera på välmående och motivation ger ekonomisk nytta. Det finns en mängd studier inom flertalet discipliner där det gjorts nyttoberäkningar som svart på vitt visar effekterna av ett ledarskap som fokuserar på det som får människor att prestera hållbart. Om vi hade fler ledare som förstod effekten av hög motivation skulle fler människor må bättre och företagen skulle vara mer framgångsrika över tid.

Vår vision är att skapa marknadens mest högpresterande och välmående verksamheter

Vår affär
Vi utvecklar och förbereder ledare för morgondagen så att de kan exekvera strategier för framtidens behov och utmaningar.

Det här är vår historia

Efter många år som chef och ledare i internationella miljöer föddes idén till Waara Ledare hos en av våra grundare. Anna-Maria grundade Waara Ledare under 2018 med en vision om att skapa ett bolag som skulle utveckla framtidens ledare.

Med grund i den kunskap och forskning som fanns avseende motivation så utvecklades tjänster för Motivationsbaserat ledarskap och Motivationsbaserad förändringsledning. Anna-Maria är en av tre i världen som idag utbildar både chefer, medarbetare och ledarskapskonsulter inom den senaste motivationsforskningen.

 

2020 träffades Anna-Maria Waara och Barbara Carreno. De fann att de hade gemensamma visioner och idéer. De kompletterade varandra erfarenhets- och kunskapsmässigt och såg hur de tillsammans skulle kunna hjälpa sina kunder ännu bättre.Tillsammans såg de potentialen i att utveckla ett unikt och starkt koncept.

Barbara Carreno har en bakgrund som ledare, VD, förändringsledare och managementkonsult. Hon har en passion för samhällsutveckling samt ledarskap som bidrar till medarbetares hälsa och välmående i organisationer för ökad affärs- och samhällsnytta. Anna-Maria och Barbara såg en lucka – det saknades ett bolag med experter inom ledarskap som fokuserar på resultatet i organisationen och som tydligt fokuserar på ett ledarskap som är anpassat för dagens och morgondagens utmaningar, en playbook för ledarskap som är förankrad i forskning och som lämnat 1900-talet bakom sig.

 

Waara Ledare ökar motivationen i organisationer och företag med avsikt att vända situationen som råder i vårt samhälle där den psykiska ohälsan stadigt stiger och motivationen på våra arbetsplatser är nere under 30 procent. Chefer och ledare har en enorm påverkan på hur medarbetarna mår och om de känner sig motiverade. En individ tillbringar mer än halva sin vakna tid på arbetet och har man en chef som inte förstår hur man skapar förutsättningar för att känna motivation mår vi inte bara dåligt på arbetsplatsen, känslan följer med oss hem och påverkar ofta vårt privatliv negativt.
Waara Ledare anser att alla människor har rätt till att känna motivation på arbetet. Det är med den bakgrunden som Waara Ledare jobbar med att stötta företag i deras förändringsarbete så att de kan behålla motivationen både under och efter förändringen samt att utveckla världens ledare i hur man skapar förutsättningar för motivation. Resultatet blir inte bara förbättrad psykisk hälsa i vårt samhälle utan också framgångsrika företag.

Våra värderingar och ledstjärnor

Världen utvecklas snabbare idag än för 10 år sedan. För oss är det därför viktigt att alltid hålla oss uppdaterade på den senaste forskningen inom motivation och ledarskap. Vi gör våra kunder framgångsrika genom att på ett konkret sätt implementera och applicera morgondagens verktyg som har förankring i den senaste forskningen.
Utmaning ger utveckling

Genom att utmanas utvecklas man. Vi vill vara tydliga med att vi inte är bolaget som stryker våra kunder medhårs. Så är du ute efter medhåll och vill höra smicker är du inte vår typ av kund. Vi anlitas för att leverera resultat och det gör vi genom att utmana och vara ärliga. Men med på resan finns alltid Waara Ledares karakteristiska omtanke och hjärta.

 

För oss är det viktigt att alltid se till kundens bästa. Om vi inte tror på att en lösning passar er kommer vi aldrig säga till er att ni ska köpa den. Vi säljer bara de insatser som vi vet kommer att hjälpa dig. Om du som kund lyckas, lyckas vi!

 

Vi strävar alltid efter att leva som vi lär. Våra metoder och verktyg används inte bara av våra kunder utan också av oss själva. Genom att själva utmana oss och arbeta efter vår egen övertygelse får vi också bevis på vad som funkar och vad som inte funkar för våra kunder.

Att bidra är motiverande

Vi tror på att bidra till samhället och ge till de som arbetar för våra barn, de utsatta och för vår miljö. Därför levererar vi ibland uppdrag ideellt. Detta gör vi för att kunna stärka de organisationer som vi tycker ska fokusera sina finanser på att bidra genom sin verksamhet. Waara Ledare hjälper dem att bli än mer framgångsrika i sin viktiga insats.

 

Om du inser att motivation är nyckeln till framgång så är du kunden för oss. Vi vet att alla företag har förbättringspotential till att höja motivationen hos sin personal. Om du däremot tror att dina medarbetare redan är tillräckligt motiverade är vi inte rätt leverantör för dig.

 

Alla har rätt att känna motivation på arbetet. Vi skapar förutsättningar för människor att själva ta ansvar för sin motivation och utvecklar ledare att förstå hur de kan skapa arbetsplatser där personalen kan känna motivation.

Vårt mål
Vårt mål är att skapa marknadens mest motiverade och välmående verksamheter och vi nöjer oss inte förrän våra kunder är mer än nöjda. Vår målsättning är också att exportera vår framgångsrika svenska metod till resten av världen.

Vad händer vid ökad motivation?

Produktiviteten, kreativiteten och engagemanget ökar och fler medarbetare kommer att må bättre och trivas på jobbet.

Prioritera motivation i organisationen

Vårt förslag är att du börjar med det som är viktigt, din organisation… först när du säkerställt motivationen i ditt företag är du konkurrenskraftig.

Ökad motivation föder framgång

Forskning visar att hög motivation resulterar i högre engagemang, positiv attityd på jobbet, bättre hälsa och mindre stress.