Utbildningar

Våra utbildningsområden

Våra utbildningsområden omfattar kunskapsområdena att motivera, att förändra, att leda och att lära.

I dag sätts allt större press på chefer och ledare. Den snabba teknologiska utvecklingen och ett informationsflöde som är oändligt ökar pressen på att ledarna fattar sina beslut baserat på relevant och aktuell information.  Därför är det avgörande att ledarna och medarbetarna kontinuerligt lär sig och utvecklas. Våra utbildningar bidrar till att rusta verksamheter för morgondagens utmaningar.

Inlärning är en förändring i en individs mentala tillstånd.

Så här bidrar vi till ditt lärande

Vi befinner oss i en tid då kompetensutveckling och lärande är en förutsättning för verksamheters förmåga att utvecklas och anpassa sig. Samtidigt visar studier att vi tenderar att glömma 70 % av det vi lärt oss efter endast ett dygn. Hur kommer det sig? Man kan förklara det som att; det är svårt att lära sig cykla genom att endast höra någon prata om hur man cyklar. Att lära sig något är mer än att bara minnas eller förstå. Att tillämpa kunskapen är en av grundnycklarna i allt lärande och därmed att öva på det man lärt sig ökar sannolikheten för ett riktigt lärande. Därför är övningar, i synnerhet sådana som är tagna ur din verklighet, en central del i alla våra utbildningar. Vi kallar vår modell för motivationsbaserat lärande.

Vårt perspektiv på ledarskap i morgondagens verksamheter 

Vår modell för ledarskap i morgondagens verksamheter

Vägen framåt i förändring för högpresterande organisationer är att lyckas åstadkomma önskat resultat. Men att enbart åstadkomma resultat räcker inte. Resultaten behöver vara hållbara över tid.

Vi utbildar ledare och organisationer att genomföra förändringar samtidigt som de bibehåller momentum och motivation i organisationen. Våra utbildningar tar avstamp i vetenskapen för organisationsutveckling, beteende- och inlärningspsykologi samt motivation. Vi garanterar att våra kunder drar nytta av de mest aktuella och relevanta metoder och verktyg för att lyckas driva framgångsrik och hållbar förändring.

Leda & förändra

Tillsammans med våra kunder lämnar vi 1900-talets ledarskapsfilosofi och tar oss in i ledarskapet för morgondagen. Vi utbildar ledare globalt i att ta vara på dagens och morgondagens möjligheter och kunna möta dess utmaningar med framgång. Läs mer om våra utbildningserbjudanden nedan.

Trots att vi befinner oss i 2020-talet har ledarskapet inte utvecklats till att passa dagens utmaningar och möjligheter. Vi spelar med gamla spelregler och använder föråldrade metoder och verktyg.

 

Waara ledare har gjort sig av med gamla och inaktuella ledarskapsmodeller och utgår enbart från den mest aktuella och senaste forskningen. Lär dig allt om dessa i våra ledarskapsutbildningar.

Kontakta oss
Kurser och utbildningar

     Konsultledarskap 2.0

     Motivationsbaserad förändring

     Att leda en högpresterande verksamhet

Motivation & hälsa – Välmående 2.0

Att motiverade medarbetare är grunden till innovation tillväxt, välmående och produktivitet är ett faktum. Vi vet också att träning och kost har en positiv inverkan på våra hjärnfunktioner. Vi tycker att det är dags att vi börjar använda oss av denna fakta i våra företag och organisationer.

 

Vad handlar ledarskap om? Vi anser att den viktigaste ingrediensen i ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för personalen att göra ett riktigt bra jobb. Vilka är då dessa förutsättningar?

 

Det vi vet idag är att fysisk aktivitet förbättrar vår förmåga att fatta beslut. Den ökar vår kreativitet och vår förmåga att fokusera. Vi blir dessutom mer stresståliga. Fysisk aktivitet och hälsa är därför en grundförutsättning för personalen att prestera. Den andra grundförutsättningen är motivation. När vi känner oss motiverade presterar vi bättre, vi är mer kreativa och vi gör helt enkelt ett bättre jobb. Dessa två grundförutsättningar hälsa och motivation gör således att vi både mår bättre och dessutom gör ett betydligt bättre jobb. Läs mer om våra utbildningserbjudanden inom motivation och hälsa till höger. Klicka gärna på respektive utbildning för att komma till dess sida.

Kontakta oss
Kurser och utbildningar

Att leda andra för välmående och motivation

     Motivationsbaserat lärande

     Motivationsbaserad innovation

Lärande & innovation

Organisationer lär sig genom att enskilda individer lär sig. Den enskilda individens utveckling är ingen garanti för att organisationen utvecklas men det är en förutsättning. Att det innovations- och lärstödjande ledarskapet fungerar i det dagliga arbetet är en nyckelfaktor för framgång, överlevnad och tillväxt.

Med utgångspunkt i vår modell för innovation och lärande, utvecklar vi ledarskapet så att det stödjer det kontinuerliga lärandet och skapar en kreativ miljö. Vi utbildar organisationer och ledare i att skapa former för lärande och innovation.

Kontakta oss
Kurser och utbildningar

     Motivationsbaserad innovation

     Lärande, utveckling och innovation

Motivations- och beteendebaserad förändring
Det händer mycket på och omkring Waara Ledare. Klicka till höger
för att ta del av alla våra nyheter, blogginlägg, filmer och utbildningar.

Det här säger våra kunder

Så här beskriver några av våra kunder hur de upplevt våra utbildningar och webbinarier. Med stöd i forskningsbaserade metoder och insatser har vi hjälpt dem öka förståelsen och kunskapen för hur ledarskapets dimensioner inverkar på prestation, motståndskraft och anpassningsbarhet. Behöver ni en kick och inspiration för att utveckla ledarskapet och för att frigöra potentialen i verksamheten? Kontakta oss redan idag så kan vi hjälpa er att hitta vilken eller vilka utbildningar som kan ge dig en knuff i rätt riktning.

Vi utvecklar okonventionella ledare

En omotiverad organisation minskar konkurrenskraften i ditt företag. Låt oss långsiktigt säkerställa motivationen i din verksamhet.

Vi förändrar motivation på riktigt

Vi tillhandahåller ett unikt forskningsbaserat verktyg som identifierar individers drivkrafter och som skapar ökad motivation.

Kontakta Waara Ledare idag

Vill du veta mer om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig att nå framgång genom ökad motivation. Kontakta oss nu så hjälper vi dig till framgång.