718
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-718,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Våra tjänster

Waara Ledare har lösningen för dig

Merparten av alla företag därute kämpar med utmaningar och problem. Det kan röra sig om hög personalomsättning, låg produktivitet, kvalitetsbrist eller ökande sjukfrånvaro. Problem som i stor utsträckning påverkar försäljningen och resultatet. Men lugn, Waara Ledare har lösningen.

Vi kan stora internationella bolag och har under lång tid jobbat med organisationer som förstått att motiverade medarbetare är nyckeln till framgång. Vi arbetar med ledare som vill utmanas och är beredda att lämna de gamla föreställningarna om ledarskap bakom sig och vi hjälper företag som vill förändras och förbättras tillsammans med sin organisation.

Våra affärsområden

Forskningen visar tydligt att det framför allt är två saker som påverkar organisationens motivation i ett företag. Det ena är förändringar och det andra är ledarskap.

Både små och stora förändringar påverkar medarbetarnas motivation om de genomförs på ett felaktigt sätt. Dessutom ger dåliga chefer och ledare en kraftig negativ påverkan på motivationen. Över hälften av de som slutar på ett företag uppger att en dålig chef varit främsta orsaken. Mot den bakgrunden har Waara Ledare valt att fokusera sina insatser inom dessa två affärsområden.

Motivationsbaserad förändringsledning

Vi stöttar och utbildar organisationer att genomföra förändringar samtidigt som de bibehåller momentum och motivation i organisationen. Detta gör vi genom att konkretisera och implementera de mest aktuella metoderna och forskningen inom förändringsledning och motivation. Vi erbjuder både operativa insatser och vi genomför utbildningar och stöttar när företagets egen organisation leder förändringsarbetet. Läs mer om våra erbjudanden nedan.

Motivationsbaserat ledarskap

Alla har rätt att känna motivation på arbetet! Baserat på den mest aktuella forskningen skapar vi förutsättningar för människor att själva ta ansvar för sin motivation och vi utvecklar ledare att förstå hur de kan skapa arbetsplatser där personalen kan känna motivation. När Waara Ledare anlitats får företagen bättre förutsättningar att kunna förbättra bolagets resultat och minska personalomsättningen genom motiverad personal.

Motivationsbaserad förändringsledning
Motivationsbaserad
förändringsledning
Förändring och utveckling är idag en förutsättning för att företag skall vara konkurrenskraftiga. Men det är inte bara svårt att lyckas med ett förändringsprojekt, det innebär också ofta problem genom att förändring påverkar produktivitet och motivation negativt. De organisationer som är riktigt duktiga på att förändra och utveckla är också ofta mer framgångsrika än sina konkurrenter.

På Waara Ledare har vi lång erfarenhet av att driva förändringar och det som gör oss unika är att vi också är experter på att kombinera förändring med motivation. Det motstånd till förändring som andra pratar om, handlar snarare om att man inte lyckas trigga motivationen till förändringen. Om man har förståelsen för hur man kan väcka motivation till förändringen så raderas motståndet. Med vår kompetens inom motivation i kombination med förändringsledning hjälper vi våra kunder att både lyckas med förändringsarbetet samtidigt som man bibehåller produktivitet, väcker motivationen och ökar prestationen.

Utbildning – “Lyckas med förändringsarbetet”

 

Idag sker utvecklingen otroligt snabbt. För att hänga med, och för att inte bli omkörd av konkurrenter, behöver vi som företag utvecklas och driva på förändringen minst lika snabbt. Förändring handlar om att ta sig från A till B och att ha med sig personalen på tåget och då menar vi inte bara att få dem till destinationen utan också att vara motiverade både under förändringen och när förändringen är genomförd.

 

Denna utbildning ger dig inte bara förståelsen och verktygen till hur du effektivt lyckas med att driva och kommunicera förändringen utan också hur du lyckas med att hålla personalen motiverad under förändringsarbetet och efter det att förändringen är genomförd.

Konsulttjänster – “Lyckas med förändringsarbetet”

 

Att både driva förändringsprojektet och linjeverksamheten är ofta tidskrävande och svårt eftersom det också kräver olika kompetenser. Waara Ledare går in som konsulter för att stötta företagen i sitt förändringsarbete. Målet är att skapa en lyckad förändring med ett hållbart och långsiktigt resultat och med bibehållen motivation i organisationen. Detta kan vi göra både genom att projektleda själva förändringen eller genom att vara rådgivande.

 

Att driva utveckling och förändring i ett företag är en utmaning. Waara Ledares duktiga konsulter gör att du aldrig känner dig ensam och att du dessutom kompletterar ert arbete med unik kompetens inom kombinationen motivation och förändringsledning. För oss är det viktigt att din organisation kan behålla motivationen under och efter förändringsarbetet.

Endast 27% av Sveriges anställda känner engagemang på arbetsplatsen. Ledarskap handlar om hur du agerar.

Motivationsbaserat ledarskap
Motivationsbaserat
ledarskap
Vad handlar ledarskap om? Vi anser att den viktigaste ingrediensen i ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för personalen att göra ett riktigt bra jobb. Vilka är då dessa förutsättningar? Vi håller med forskarna som menar att den viktigaste förutsättningen är motivation.

Utan motivationen gör vi bara ett halvdant jobb och i värsta fall påverkar en aktivt omotiverad person din organisation negativt och gör inte bara själv ett dåligt jobb utan skadar även förutsättningarna för andra att göra ett bra jobb. Det är med andra ord extremt kostsamt med omotiverad personal.

 

I årtionden har vi vetat vilken effekt motivation har på produktivitet och företags resultat men det har fram tills nu funnits ett glapp mellan vad vi forskarna vet och vad företagen gör. Vi på Waara Ledare stöttar företagen att skapa verksamheter med hög motivation baserat på forskning och vetenskap.

Workshop & coaching – “Motivationsbaserad organisation”

 

Idag vet vi att organisationer med hög motivation är mer framgångsrika än andra organisationer. Däremot är det fortfarande många som inte vet vad motivation handlar om. Hur höjer man motivationen hos sig själv och hos andra?

 

Vi hjälper företag att förstå hur man skapar förutsättningar för en organisation med hög motivation och dessutom mäter vi resultatet. Vi ger dig inte bara verktygen, vi talar på individnivå om vad era anställda motiveras av. Vi vill att ni ska ha ett långsiktigt resultat och därför jobbar vi för att ni själva ska besitta kunskapen och behärska metoderna när vår insats är klar.

Utbildning – “Ökat självledarskap”

 

För att fungera tillsammans med andra eller kunna leda personal behöver vi förstå oss själva och vad som påverkar vår motivation. När vi pratar om att leda oss själva behöver vi förstå och tolka våra tankar och känslor. Vad motiverar dig? Varför gör du och prioriterar du som du gör? Vad behöver du för att må bra? Hur kan du styra dig själv och påverka ditt liv och ditt välmående? Hur påverkar du andra och hur påverkar andra dig?

 

På Waara Ledare ökar vi ditt självledarskap genom utbildning i kombination med coaching. Vi tror nämligen på kraften och förmågan hos alla människor! Och vi tror framför allt på kraften på människor som verkar tillsammans!

Utbildning – “Motivationsbaserat ledarskap”

 

Vi kan inte motivera någon annan, bara skapa förutsättningar för motivation. Samtidigt motiveras vi som individer av olika saker och av att arbeta i olika typer av miljöer. Så vad handlar motivation om? Och hur skapar du förutsättningar för motivation? Denna utbildning ger dig förståelsen för vad som triggar vår motivation och hur du som ledare och chef kan undvika att ta död på motivationen.

Coaching – “Motiverande ledarskap”

 

Vi coachar både individer och grupper som vill öka sin egen motivation och förstå hur de skapar motiverad personal. Vår coaching handlar om att utvecklas och att utmana sig själv till att se nya perspektiv.

Inspirationsföreläsningar – “Så får du motiverad personal”

 

Vi föreläser om det senaste inom ledarskapsforskningen kopplat till motivation. Föreläsningen svarar på frågorna: Vad driver oss människor? Vad gör att du ibland känner dig motiverad och ibland helt tappar motivationen? Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att vi ska känna oss motiverade? Det här är kunskap som kommer att påverka individen både på och utanför arbetsplatsen.

Värdet av våra tjänster

Nyttan med våra insatser är bevisligen stor, och värdet överstiger alltid investeringen. En motiverad organisation är mer effektiv och produktiv vilket påverkar företagets resultat positivt. Våra tjänster ger effekter som bättre samarbetsförmåga, effektivare förändringar och en mer välmående personal.
Värdet av Motivationsbaserad Förändringsledning

En organisation som förstår hur man driver ett framgångsrikt förändringsarbete ökar sannolikheten avsevärt att lyckas med förändringen och att nå de utstakade målen med förändringen. När man dessutom lyckas behålla motivationen hos sin organisation under förändringen kommer man inte att tappa momentum eller produktivitet och har dessutom större möjlighet till att öka produktiviteten och motivationen efteråt.

Värdet av Motivationsbaserad Organisation

För ledare

Du som ledare får en ökad förståelse för vad era medarbetare behöver för att känna motivation, engagemang och kunna leverera resultat. Detta ger dig bättre möjligheter att kunna skapa förutsättningar för gruppen att jobba bra och effektivt tillsammans. Du får en djupare förståelse för teamets och organisationens grupprocesser, kultur och normer.

För medarbetare

Medarbetaren får ökad förståelse för sina egna behov vilket ger möjlighet att ta ansvar för sin egen motivation, sitt välbefinnande och därmed nå ökad prestation. Medarbetaren får också en förståelse för hur man kan hantera en förändring och vända den till något positivt för individen.

För teamet

Vi skapar förutsättningar för att ett effektivt, välfungerande och välmående team skall finns på plats. Vi skapar också förutsättningar för att teamet skall kunna samarbeta och nyttja varandras styrkor snarare än att hänga upp sig på varandras olikheter.

Det händer mycket på och omkring Waara Ledare. Klicka till höger
för att ta del av alla våra nyheter, blogginlägg, filmer och utbildningar.

Problem från våra kunder

Så här beskrev några av våra kunder sina upplevda problem när man vände sig till oss på Waara Ledare. Med våra forskningsbaserade metoder och insatser har vi hjälpt dem finna lösningar och förändringar. Känner du igen dig i någon av problembeskrivningarna? Då föreslår vi att du kontaktar oss redan idag så berättar vi om hur vi löste problemet.
Vad är motivation?

Vad är motivation?

Enkelt uttryckt är det den inre drivkraften bakom beteenden och agerande. En motiverad person är alltid mer kreativ, produktiv, positiv och uthållig än en oengagerad person. Detta gäller oavsett om det handlar om privatlivet eller om personen befinner sig på arbetet. Detta betyder alltså att om vi kan höja motivationen i en organisation så kommer företagets produktivitet och därmed lönsamhet att öka.

Mer Om Motivation

Motivation är nyckeln till framgång

En omotiverad organisation minskar konkurrenskraften i ditt företag. Låt oss långsiktigt säkerställa motivationen i din verksamhet.

Vi förändrar motivation på riktigt

Vi tillhandahåller ett unikt forskningsbaserat verktyg som identifierar individers drivkrafter och som skapar ökad motivation.

Kontakta Waara Ledare idag

Vill du veta mer om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig att nå framgång genom ökad motivation. Kontakta oss nu så hjälper vi dig till framgång.