Våra tjänster

Waara Ledare har lösningen för dig

Merparten av alla företag därute kämpar med utmaningar och problem. Det kan röra sig om hög personalomsättning, låg produktivitet, kvalitetsbrist eller ökande sjukfrånvaro. Problem som i stor utsträckning påverkar försäljningen och resultatet. Men lugn, Waara Ledare har lösningen.

Vi kan stora internationella bolag och har under lång tid jobbat med organisationer som förstått att motiverade medarbetare är nyckeln till framgång. Vi arbetar med ledare som vill utmanas och är beredda att lämna de gamla föreställningarna om ledarskap bakom sig och vi hjälper företag som vill förändras och förbättras tillsammans med sin organisation.

Våra tjänsteområden

Forskningen visar tydligt att det framför allt är två saker som påverkar organisationens motivation i ett företag. Det ena är förändringar och det andra är ledarskap.

Både små och stora förändringar påverkar medarbetarnas motivation om de genomförs på ett felaktigt sätt. Dessutom ger dåliga chefer och ledare en kraftig negativ påverkan på motivationen. Över hälften av de som slutar på ett företag uppger att en dålig chef varit främsta orsaken. Mot den bakgrunden har Waara Ledare valt att fokusera sina insatser inom dessa två affärsområden.

Ledarskap för morgondagen

På Waara ledare har vi designat om ledarskapet för att passa den omvärld vi verkar i. En omvärld med snabb teknologisk utveckling, ständig förändring och hög komplexitet. Tack vare vetenskapen har vi svaret på vilken typ av ledarskap som behövs för att vara framgångsrik och långsiktigt hållbar i den miljö och omvärld vi befinner oss i.

 

Vi erbjuder assessments av ert ledarskap samt skräddarsydda ledarskapsprogram för ledare och chefer.

Motivationsbaserat ledarskap

Alla har rätt att känna motivation på arbetet! Baserat på den mest aktuella forskningen skapar vi förutsättningar för människor att själva ta ansvar för sin motivation och vi utvecklar ledare att förstå hur de kan skapa arbetsplatser där personalen kan känna motivation.

 

Vi erbjuder utbildningar och workshops för att höja engagemanget och motivationen i er organisation.

Leadership Growth Hub

Leadership growth hub är din tränare i ledarskap. Du får en arena för erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra chefer från hela Sverige, i kombination med lärande och utveckling tillsammans med en professionell coach.

 

Under 12 månader får du digitala kunskaps- och nätverksträffar, två fysiska, inspirerande och kunskapshöjande event med externa föreläsare samt individuell coaching med en professionell coach.

Ledarskap för morgondagen
Hur säkerställer du som ledare att din verksamhet är rustad för fortsatt framgång och lönsamhet om 5 år? Waara ledares skräddarsydda ledarskapsprogram hjälper er att bygga ledare som har verktygen och kunskapen till att bidra till verksamhetens fortsatta konkurrentkraft, tillväxt och lönsamhet i morgon och om 5 år.

Ledarskapet har gått från ett top-down ledarskap till en kultur av självledarskap med ledare som kan influera och påverka förändringar genom hela verksamheten. Den här förändringen har redan börjat och börjar få upp farten. Detta kulturskifte innebär även förändringar för dig som chef och ledare. Morgondagens ledarskap skiljer sig starkt från det ledarskap som idag generellt bedrivs av dagens seniora ledare.

 

I dag sätts också en allt större press på våra chefer och företagsledare. Frågan är om vi istället för att bara skruva upp volymen högre och högre, skulle stanna upp och rita om vårt ledarskap för att passa morgondagens och framtidens organisationer. Vi har svaret på vilken typ av ledarskap ni behöver för att vara framgångsrika och långsiktigt konkurrenskraftiga i den miljö och omvärld vi befinner oss i.

Skräddarsydda ledarskapsprogram

 

Ledarskapet ska skapa förutsättningar för er att nå era verksamhetsmål och gynna er vision. Oavsett om det handlar om fortsatt konkurrenskraft, tillväxt eller ökad lönsamhet. Vi skräddarsyr ledarskapsprogram för era mål och er verksamhet.

 

Vi garanterar en synlig effekt och mäter därför också utvecklingen hos cheferna som en del i programmet.

Motivationsbaserat
ledarskap
Vad handlar ledarskap om? Vi anser att den viktigaste ingrediensen i ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för personalen att göra ett riktigt bra jobb. Vilka är då dessa förutsättningar? Vi håller med forskarna som menar att den viktigaste förutsättningen är motivation.

Utan motivationen gör vi bara ett halvdant jobb och i värsta fall påverkar en aktivt omotiverad person din organisation negativt och gör inte bara själv ett dåligt jobb utan skadar även förutsättningarna för andra att göra ett bra jobb. Det är med andra ord extremt kostsamt med omotiverad personal.

 

I årtionden har vi vetat vilken effekt motivation har på produktivitet och företags resultat men det har fram tills nu funnits ett glapp mellan vad vi forskarna vet och vad företagen gör. Vi på Waara Ledare stöttar företagen att skapa verksamheter med hög motivation baserat på forskning och vetenskap.

Workshop & coaching – “Motivationsbaserad organisation”

 

Idag vet vi att organisationer med hög motivation är mer framgångsrika än andra organisationer. Däremot är det fortfarande många som inte vet vad motivation handlar om. Hur höjer man motivationen hos sig själv och hos andra?

 

Vi hjälper företag att förstå hur man skapar förutsättningar för en organisation med hög motivation och dessutom mäter vi resultatet. Vi ger dig inte bara verktygen, vi talar på individnivå om vad era anställda motiveras av. Vi vill att ni ska ha ett långsiktigt resultat och därför jobbar vi för att ni själva ska besitta kunskapen och behärska metoderna när vår insats är klar.

Utbildning – “Ökat självledarskap”

 

För att fungera tillsammans med andra eller kunna leda personal behöver vi förstå oss själva och vad som påverkar vår motivation. När vi pratar om att leda oss själva behöver vi förstå och tolka våra tankar och känslor. Vad motiverar dig? Varför gör du och prioriterar du som du gör? Vad behöver du för att må bra? Hur kan du styra dig själv och påverka ditt liv och ditt välmående? Hur påverkar du andra och hur påverkar andra dig?

 

På Waara Ledare ökar vi ditt självledarskap genom utbildning i kombination med coaching. Vi tror nämligen på kraften och förmågan hos alla människor! Och vi tror framför allt på kraften på människor som verkar tillsammans!

Utbildning – “Motivationsbaserat ledarskap”

 

Vi kan inte motivera någon annan, bara skapa förutsättningar för motivation. Samtidigt motiveras vi som individer av olika saker och av att arbeta i olika typer av miljöer. Så vad handlar motivation om? Och hur skapar du förutsättningar för motivation? Denna utbildning ger dig förståelsen för vad som triggar vår motivation och hur du som ledare och chef kan undvika att ta död på motivationen.

Coaching – “Motiverande ledarskap”

 

Vi coachar både individer och grupper som vill öka sin egen motivation och förstå hur de skapar motiverad personal. Vår coaching handlar om att utvecklas och att utmana sig själv till att se nya perspektiv.

Inspirationsföreläsningar – “Så får du motiverad personal”

 

Vi föreläser om det senaste inom ledarskapsforskningen kopplat till motivation. Föreläsningen svarar på frågorna: Vad driver oss människor? Vad gör att du ibland känner dig motiverad och ibland helt tappar motivationen? Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att vi ska känna oss motiverade? Det här är kunskap som kommer att påverka individen både på och utanför arbetsplatsen.

Endast 27% av Sveriges anställda känner engagemang på arbetsplatsen. Ledarskap handlar om hur du agerar.

Motivationsbaserat ledarskap

Värdet av våra tjänster

Nyttan med våra insatser är bevisligen stor, och värdet överstiger alltid investeringen. En motiverad organisation är mer effektiv och produktiv vilket påverkar företagets resultat positivt. Våra tjänster ger effekter som bättre samarbetsförmåga, effektivare förändringar och en mer välmående personal.
Värdet av Motivationsbaserad Organisation

För ledare

Du som ledare får en ökad förståelse för vad era medarbetare behöver för att känna motivation, engagemang och kunna leverera resultat. Detta ger dig bättre möjligheter att kunna skapa förutsättningar för gruppen att jobba bra och effektivt tillsammans. Du får en djupare förståelse för teamets och organisationens grupprocesser, kultur och normer.

För medarbetare

Medarbetaren får ökad förståelse för sina egna behov vilket ger möjlighet att ta ansvar för sin egen motivation, sitt välbefinnande och därmed nå ökad prestation. Medarbetaren får också en förståelse för hur man kan hantera en förändring och vända den till något positivt för individen.

För teamet

Vi skapar förutsättningar för att ett effektivt, välfungerande och välmående team skall finns på plats. Vi skapar också förutsättningar för att teamet skall kunna samarbeta och nyttja varandras styrkor snarare än att hänga upp sig på varandras olikheter.

Det händer mycket på och omkring Waara Ledare. Klicka till höger
för att ta del av alla våra nyheter, blogginlägg, filmer och utbildningar.

Våra kunders utmaningar

Så här beskrev några av våra kunder sina upplevda problem när man vände sig till oss på Waara Ledare. Med våra forskningsbaserade metoder och insatser har vi hjälpt dem finna lösningar och förändringar. Känner du igen dig i någon av problembeskrivningarna? Då föreslår vi att du kontaktar oss redan idag så berättar vi om hur vi löste problemet.
Vad är motivation?

Vad är motivation?

Enkelt uttryckt är det den inre drivkraften bakom beteenden och agerande. En motiverad person är alltid mer kreativ, produktiv, positiv och uthållig än en oengagerad person. Detta gäller oavsett om det handlar om privatlivet eller om personen befinner sig på arbetet. Detta betyder alltså att om vi kan höja motivationen i en organisation så kommer företagets produktivitet och därmed lönsamhet att öka.

Mer Om Motivation

Motivation är nyckeln till framgång

En omotiverad organisation minskar konkurrenskraften i ditt företag. Låt oss långsiktigt säkerställa motivationen i din verksamhet.

Vi förändrar motivation på riktigt

Vi tillhandahåller ett unikt forskningsbaserat verktyg som identifierar individers drivkrafter och som skapar ökad motivation.

Kontakta Waara Ledare idag

Vill du veta mer om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig att nå framgång genom ökad motivation. Kontakta oss nu så hjälper vi dig till framgång.