Waara ledares webbinarieserie: “Därför behövs ett ledarskap för morgondagen”

I fredags, den 5 februari, genomfördes det första av fyra webbinarier med temat: “Därför behövs ett ledarskap för morgondagen”. Knappt 60 engagerade deltagare fick ta del av WLs syn på morgondagens ledarskap och vad som skiljer morgondagens ledarskap från gårdagens.

Vi vet att ledarskapet har stor inverkan på medarbetares prestation och därmed verksamhetens framgång. Individer presterar bra när de är fysiskt och mentalt starka. Det är också detta som gör ett bolag framgångsrikt. Faktum är att motiverade och välmående individer skapar en hävstångseffekt på produktivitet, effektivitet, kreativitet och lönsamhet. Genom denna webbinarieserie vill bidra till våra följares inspiration och insikter kring ledarskapet. I dessa tider behöver då den sociala interaktionen är mindre är vi i behov av inspiration för att fortsätta utvecklas och uppleva samhörighet med individer som funderar på liknande frågor. I vårt dagliga gärning arbetar vi enbart med faktabaserade verktyg och webbinarierna ger våra kunder en möjlighet att insyn och en del smakprov på hur dessa kan se ut.

”Ledarskap för morgondagen” är vårt holistiska angreppssätt för ledarskapet. Det är en modell bestående av pusselbitar som skapar affärs- och verksamhetsresultat och består av tre komponenter:

  • Välmående 2.0 – hur leder och bidrar ledarskapet till motivation och hälsa? Allt baserat på vad forskningen säger om motivation samt hur fysisk och psykisk hälsa inverkar på prestation.
  • Utveckling – hur gynnar ledarskapet lärande och innovation i verksamheten?
  • Flexibilitet – hur ser ledarskapet ut avseende anpassningsbarhet?Hur möter verksamheten snabba förändringar och hur ser beslutsformerna ut för att gynna flexibilitet?

 

På nästa webbinarie, den 10 mars, kommer att vi gå djupare in på hur du bygger en motiverad och välmående verksamhet.

Hoppas vi ses då!